GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/ 85 /2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie : zmiany uchwały o udzieleniu pomocy Powiatowi Leszczyńskiemu w roku 2012

Uchwała Nr XVI/ 85 /2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie : zmiany uchwały o udzieleniu pomocy Powiatowi Leszczyńskiemu w roku 2012

Numer uchwały: 85
Numer sesji: XVI
Rok: 2012

Uchwała Nr XVI/ 85 /2012
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie : zmiany uchwały o udzieleniu pomocy Powiatowi Leszczyńskiemu
w roku 2012


Na podstawie art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) oraz art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) .
Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmiany uchwały nr XI/59/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w roku 2012 jak niżej :

§ 1. Paragraf 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie :
„Udziela się z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie 500.000,- zł w tym:
a) na zadanie inwestycyjne –budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Pawłowice –Lubonia w kwocie 400.000,- zł
b) na zadanie bieżące – powierzchniowe utrwalenie dróg w kwocie 100.000,- zł. „

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte