GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIV/ 76 / 2012 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

UCHWAŁA NR XIV/ 76 / 2012 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

Numer uchwały: 76
Numer sesji: XIV
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XIV/ 76 / 2012
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90 m ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy w Krzemieniewie uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
.Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Stanisław OsięgłowskiUzasadnienieW związku z przekazaniem zadań dotyczących przyznawania pomocy o charakterze socjalnym Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzemieniewie z dniem 1 stycznia 2011 roku, zasadnym jest udzielenie upoważnienia Kierownikowi GOPS w Krzemieniewie
do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte