GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 listopada 2011

PROTOKÓŁ NR 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 listopada 2011

Numer protokołu: 12
Rok: 2011

PROTOKÓŁ NR 12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 listopada 2011


Dnia 24 listopada 2011 roku o godz. 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych członków Komisji.
Zaproponował następujący porządek obrad :

1) Omówienie projektu budżetu na rok 2012
2) Wolne głosy i wnioski


ad. pkt.1
------------
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wójtowi Gminy prosząc o przedstawienie głównych założeń które przyjęto do tworzenia projektu budżetu na rok 2012. Po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy Przewodniczący komisji udzielił głosu Skarbnikowi Gminy
prosząc o szczegółowe informacje na temat projektu budżetu na kolejny rok .
Skarbnik gminy przedstawiła dochody budżetu w pełniej szczegółowości klasyfikacji budżetowej , wydatki budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wydatków majątkowych gminy oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
Omówiono także wydatki na przedsięwzięcia , które realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego. Omawiany materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Po przedstawieniu materiału radni rozpoczęli dyskusję na projektem budżetu na rok 2012 .
W wyniku dyskusji i wymiany poglądów na temat projektu budżetu radni doszli wspólnie do wniosku , że przyjmują ten projekt i na sesji budżetowej zagłosują za przyjęciem . tego dokumentu.
Przewodniczący Komisji podziękował Wójtowi Gminy za wyjaśnienia i obecność na posiedzeniu Komisji.

Ad. pkt. 2
----------------------------
W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Komisji ustalił , że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011 o godzinie 11.00. Komisja zajmie się kontrolą pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych. W dalszej części posiedzenie będzie miało charakter podsumowujący rok 2011 . Przewodniczący Komisji poprosił wszystkich radnych aby na tym posiedzeniu przedłożyli swoje propozycje do planu pracy na rok 2012 .

Na powyższym obrady zakończono.Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte