GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI / 64 /2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/93/2001 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie

Uchwała Nr XI / 64 /2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/93/2001 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie

Numer uchwały: 64
Numer sesji: XI
Rok: 2011

Uchwała Nr XI / 64 /2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/93/2001 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury
w Krzemieniewie


Na podstawie art.13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:


§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXI/93/2001 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie, w § 3 ust 1 dodaje się pkt 9 o brzmieniu „ sprawowanie opieki nad administrowanymi przez siebie obiektami i terenami, w tym realizowanie zadań inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych oraz zadań związanych z ochroną tradycji i dziedzictwa kulturowego.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte