GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/ 60/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach .

Uchwała Nr XI/ 60/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach .

Numer uchwały: 60
Numer sesji: XI
Rok: 2011

Uchwała Nr XI/ 60/2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 października 2011


w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach .


Na podstawie art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 Nr 95, poz. 613 ze zmianami ) oraz art. 6 ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U z 2006 Nr 136 poz. 969 ze zmianami ) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym ( tj. Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1682 ze zmianami ) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się wzór formularza o symboli DN K1 i nazwie „deklaracja na podatek od nieruchomości „ zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzór formularza o symboli IN K1 i nazwie „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych „ zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Ustala się wzór formularza o symbolu DR K1 i nazwie „deklaracja na podatek rolny „ zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4. ustala się wzór formularza o symboli IR K1 i nazwie „ informacja o gruntach „
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 5 .Ustala się wzór formularza o symboli DL K1 i nazwie „ deklaracja na podatek leśny „ zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 6 . ustala się wzór formularza o symboli IL K1 i nazwie „informacja o lasach „ zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tracą moc uchwały Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2002 jak niżej :
- Nr II/15 /2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji i nieruchomościach i obiektach budowlanych ,
- Nr II/16/2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach ,
- Nr II/17/2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Stanisław Osięgłowski


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-20
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte