GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XI /57/2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 25 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych .

UCHWAŁA Nr XI /57/2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 25 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych .

Numer uchwały: 57
Numer sesji: XI
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr XI /57/2011
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 25 października 2011 roku


w sprawie stawek podatku od środków transportowych .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ,art.41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 10 ust.1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:


§ 1 .Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .


§ 2 .Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane na potrzeby przewozów szkolnych .


§ 3 .Traci moc uchwała Nr XXIV/139 /2009 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 29 października 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2012.Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo

/-/ Stanisław Osięgłowski


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-25
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte