GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/ 56/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012

Uchwała Nr XI/ 56/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012

Numer uchwały: 56
Numer sesji: XI
Rok: 2011

Uchwała Nr XI/ 56/2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 października 2011


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
w roku 2012Na podstawie art.18. ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tj. Dz.U. z 2006 Nr 136 poz. 969 ze zmianami ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres za pierwszych trzech kwartałów 2011
(M.P. Nr 95 poz. 969 ) ,

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

§ 1. Średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego
na terenie gminy Krzemieniewo obniża się do kwoty 50 ,- zł za jeden kwintal .

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012.


Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Stanisław Osięgłowski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-02
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte