GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 55
Numer sesji: XI
Rok: 2011

Uchwała Nr XI/55/2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 października 2011 r.


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości .


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :


§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części , budowle
i grunty zajęte na prowadzenie działalności :
1. kulturalnej ,
2. przeciwpożarowej ,
3. prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ,
4. prowadzenie zadań z zakresu opieki społecznej ,
5. grunty pod drogami śródpolnymi oznaczone w ewidencji gruntów symbolem
( Dr) .

§ 2 . Zwolnień wymienionych w §1 nie stosuje się do budynków lub ich części, budowli i gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą i zwolnionych
ustawowo.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2012.

 

                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                  Rady Gminy Krzemieniewo
                                                                                                   /-/ Stanisław Osięgłowski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-02
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte