GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 31 sierpnia 2011

PROTOKÓŁ NR 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 31 sierpnia 2011

Numer protokołu: 9
Rok: 2011

PROTOKÓŁ NR 9
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 31 sierpnia 2011


Dnia 31 sierpnia 2011 roku o godz. 13.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych członków Komisji.
Zaproponował następujący porządek obrad :
1) Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 .
2) Kontrola przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012
3) Wolne głosy i wnioski


ad. pkt.1
------------
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi prosząc o przedstawienie informacji o realizacji budżetu gminy za okres I półrocza 2011. Skarbnik gminy przedstawiła podstawowe wskaźniki jakie osiągnięto realizując budżet do dnia 30 czerwca 2011.
Omówiono zrealizowane dochody i wydatki budżetu ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych wydatków majątkowych gminy.
Radni dobrze zapoznani byli z przedstawianym materiałem , gdyż informację opisową
w wersji papierowej otrzymali z dużym wyprzedzeniem .
Nie wnieśli uwag co do realizacji budżetu .

Ad. pkt.2
--------- -----
Przewodniczący komisji zaproponował aby udać się z wizytacją do Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie i sprawdzić jaki zakres prac remontowych został wykonany w trakcie wakacji . W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji oznajmił, że Komisja sprawdzi przygotowanie do nowego roku szkolnego placówki szkolnej w Pawłowicach.
W Przedszkolu w Krzemieniewie na Komisję oczekiwała p. Dyrektor Małgorzata Glapiak, która pokazała wyremontowane pomieszczenie kuchenne , nowe drzwi jakie wstawiono przy wejściu do szatni przedszkolnej .
Komisja stwierdziła, że przedszkole jest czyste a pomieszczenia kuchenne, które remontowano są gotowe do przygotowywania posiłków dla dzieci.
W Zespole Szkół w Pawłowicach p. Dyrektor Mirosława Graf, pokazała komisji szkody jakie szkoła poniosła w wyniku ulewnego deszczu. Pomieszczenia piwniczne, które ucierpiały były już wysprzątane i będą sukcesywnie remontowane. Szkoła oczekiwała na odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.
W dalszej kolejności p. Dyrektor przedstawiła radnym informację o liczbie dzieci uczęszczającej do tej placówki , o liczbie zatrudnionych nauczycieli i koniecznych wydatkach remontowych jakie trzeba będzie ponieść w najbliższych latach.
Komisja z dużym zadowoleniem wyjechała z placówki szkolnej gdyż stwierdzono, że szkoła jest gotowa do przyjęcia uczniów.
Ad. pkt. 3
-----------------
W ramach wolnych głosów Przewodniczący Komisji zaproponował termin kolejnego posiedzenia na dzień 06 października 2011 o godzinie .13.00 . Tematem posiedzenia będzie
omówienie proponowanych stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012.
Na powyższym obrady zakończono.Protokólowała DA Przewodniczący Komisji
(-) Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte