GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr IX/50/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2011 r. w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.Le-2.4131-278/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r. orzekające nieważność uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich" w części dotyczącej § 11 pkt 1 statutu u stanowiącego załącznik do uchwały.

UCHWAŁA Nr IX/50/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2011 r. w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.Le-2.4131-278/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r. orzekające nieważność uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich" w części dotyczącej § 11 pkt 1 statutu u stanowiącego załącznik do uchwały.

Numer uchwały: 50
Numer sesji: IX
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr IX/50/2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 14 września 2011 r.


w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.Le-2.4131-278/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r. orzekające nieważność uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich" w części dotyczącej § 11 pkt 1 statutu stanowiącego załącznik do uchwały.


Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zawiązku z art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:


§ 1 . 1. Wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.Le-2.4131-278/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r. orzekające nieważność uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich" w części dotyczącej § 11 pkt 1 statutu stanowiącego załącznik do uchwały.
2. Skargę, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Krzemieniewo, zobowiązując go do przekazania skargi wraz z aktami i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

§ 3. Udziela się pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Dariuszowi Płociniczakowi do reprezentowania Rady Gminy Krzemieniewo w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
dr inż. Stanisław OsięgłowskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2011-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte