GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » ZARZĄDZENIE NR 7/2011 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2009 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzemieniewo.

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2009 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzemieniewo.


ZARZĄDZENIE NR 7/2011
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2009 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzemieniewo.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) zarządzam .

§ 1. W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzemieniewo stanowiącym zał. nr 1 do zarządzenia Nr 1/2009 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 kwietnia 2009 r. wprowadza sie następujace zmiany :
w § 7 ust. 4 skreśla się zdanie : „ stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (PF) „ i dodaje się zdanie: „ stanowisko – rzecznik prasowy ( Rpf)”
w § 27 zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem „ Do zadań rzecznika prasowego należy: „
w § 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „współpraca z mediami w zakresie informacji o bieżących działaniach gminy”.
w § 27 dodaje się pkt 2 a : „Przygotowanie informacji na stronę internetową dotyczącej spraw gminy”.
w § 27 dodaje się pkt 2 b : „Przygotowanie odpowiedzi na krytykę prasową i przekazaną przez internet.”
- Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Krzemieniewo otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.Wójt Gminy
/-/ mgr Andrzej Pietrula

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2011-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte