GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 czerwca 2011

PROTOKÓŁ NR 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 czerwca 2011

Numer protokołu: 8
Rok: 2011

PROTOKÓŁ NR 8
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 29 czerwca 2011


Dnia 29 czerwca 2011 roku o godz. 13.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych członków Komisji i zaproszonego gościa w osobie p. Longiny Szulc- Sekretarza Gminy
Zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola funkcjonowania Urzędu Gminy w Krzemieniewie .
2) Kontrola realizacji wybranych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego
3) Wolne głosy i wnioski


ad. pkt.1
------------
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Sekretarzowi prosząc o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania jednostki budżetowej , którą jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.
Sekretarz poinformowała o liczbie zatrudnionych pracowników w Urzędzie oraz przedstawiła poniesiono w roku 2011 wydatki na funkcjonowanie urzędu.
Poinformowano radnych o zakresie obowiązków poszczególnych pracowników oraz o roli kadry kierowniczej urzędu.
Przedstawiono czas pracy urzędników oraz informacje o organizowaniu pracy w urzędzie gminy .
Największą dyskusję wywołała sprawa wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników urzędu gminy. Sekretarz Gminy przedstawiła obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Pracy . Komisja Rewizyjna zapoznała się z imienną listą pracowników
którzy nie wykorzystali urlopu , zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie pracy.
Z uwagi na dużą liczbę niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego Komisja Rewizyjna
zwróciła się z prośbą do sekretarza Gminy o dopilnowanie wykorzystywania urlopów przez pracowników i zobowiązanie osób do ich wykorzystania .
Zaistniałą sytuację Sekretarz Gminy tłumaczyła tym, że w urząd gminy pracuje w małym składzie osobowym i nie zawsze pracownicy mogą w pełni wykorzystać swój urlop.

Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Komisji P. Radosław Sobecki podziękował p. Sekretarz i zaproponował aby przystąpić do realizacji pkt.2 porządku obrad .


Ad. pkt.2
--------- -----
Członkowie Komisji udali się do Belęcina celem sprawdzenia czy wydatki poczynione
w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Na sali wiejskiej stwierdzono , że sala wzbogaciła się o nowe krzesła oraz chłodnie.
Obejrzano także zadanie wykonane ze środków budżetu gminy „ utwardzenie powierzchni przed wejściem do sali” .
W dalszej kolejności Komisja udała się do wsi Górzno , która w ramach Funduszu Sołeckiego
wykonano scenę na boisku. Komisja z zadowoleniem stwierdziła , że zadanie zostało zakończone i zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa.

Ostatnim etapem wizytacji była sal wiejska w Garzynie , gdzie stwierdzono wykonanie prac remontowych. Komisja stwierdziła , ze pomieszczenie to po remoncie jest znacznie bardziej funkcjonalne . Dodatkowe wyposażenie w postaci nowych stołów, krzeseł oraz patelni elektrycznej nadaje mu zupełnie nowe możliwości wykorzystania.
Stwierdzono , ze wszystkie skontrolowane zadania, finansowane środkami sołeckimi zostały ustalone w sposób celowy i służą poprawie warunków życia mieszkańców poszczególnych wsi.


ad. pkt. 3
-----------------
W ramach wolnych głosów Przewodniczący Komisji zaproponował termin kolejnego posiedzenia na dzień 31 sierpnia 2011 o godzinie .13.00 . Tematem posiedzenia zgodnie
z planem pracy będzie ocena wykonania budżetu za i półrocze 2011 oraz wizytacja w Zespole Szkół w Pawłowicach , celem skontrolowania przygotowania tej placówki do nowego roku szkolnego.

Na powyższym obrady zakończono.Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte