GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01 czerwca 2011

PROTOKÓŁ NR 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01 czerwca 2011

Numer protokołu: 7
Rok: 2011

PROTOKÓŁ NR 7
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 01 czerwca 2011


Dnia 01 czerwca 2011 roku o godz. 13.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobach Przewodniczącego Rady Gminy p. Stanisława Osięgłowskiego oraz przedstawiciela firmy „Adler „ z Leszna, która będzie zabezpieczała kąpielisko
w Górznie w sezonie letnim.
Zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola bezpieczeństwa na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem kąpieliska w Górznie .
2) Kontrola dochodów pobieranych z wynajmu wigwamu i opłat pobieranych na kąpielisku .
3) wolne głosy i wnioski


ad. Pkt.1 i 2
------------- ---
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że z uwagi na to, że komendant policji Krzemieniewie przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim , nie może uczestniczyć
w posiedzeniu Komisji. Wobec powyższego obrady na dzisiejszym posiedzeniu skupią się wokół tematu bezpieczeństwa na terenie kąpieliska w Górznie.
Poprosił przedstawiciela firmy „Adler” p. Daniela Orzełka o przedstawienie informacji
o wymogach jakie muszą spełniać kąpieliska i roli ratowników zabezpieczających miejsce do kąpieli.

P.Daniel Orzełek poinformował , że Wójt Gminy podpisał z jego firmą umowę na zabezpieczenie kąpieliska w sezonie letnim. Umowa obowiązuje od 15 czerwca 2011 do dnia 31 sierpnia 2011. Zgodnie z zawarta umową do obowiązków ratowników należeć będzie :
- kontrola i patrolowanie jeziora ,
- prowadzenie punktu meldunkowego na polu biwakowym,
- zbieranie opłat za energię od korzystających z pola biwakowego,
-utrzymanie porządku na terenie kąpieliska,
- pokrycie wszelkich kosztów związanych z zatrudnieniem ratowników,
- pilnowanie zasad przestrzegania regulaminu kąpieliska .

Przepisy obowiązujące w roku obecnym pozwalają zatrudniać tylko ratowników zawodowych , którzy mają pełne kwalifikacje oraz ukończony kurs pierwszej pomocy i tacy ratownicy będą czuwać nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska .
Gmina ze swej strony zadbała o nowe oznaczenia na kąpielisku , tablice informacyjne
i wyposażenie apteczek. W okresie obowiązywania umowy na kąpielisku będzie zatrudnionych 2 ratowników. Kąpielisko czynne będzie codziennie w godzinach od 10.00
do godziny 18.00. W celu zapewnienia dodatkowych atrakcji ratownicy będą prowadzili wypożyczalnię kajaków i łodzi wiosłowych. Sprzęt dla wypożyczalni jest nowy i w pełni bezpieczny. Wypożyczenie sprzętu odbywać się będzie za drobną opłatą, która stanowi dochód firmy zabezpieczającej kąpielisko.
Zainteresowanie kąpieliskiem w Górznie jest duże. Największą cecha kąpieliska jest cisza
i spokój, gdyż na terenie tym nie prowadzi się żadnej działalności komercyjnej typu ; dyskoteki czy kluby nocne, nie prowadzi się również sprzedaży piwa.
Już w roku ubiegłym kąpielisko w Górznie spełniało wymogi narzucone nowymi przepisami ustawy „Prawo Wodne „ . Gmina zleci również badanie wody w jeziorze w sezonie letnim .
Badania wykonywał będzie leszczyński Sanepid.
P. Daniel Orzełek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji z prośbą aby poprosić policjantów o zwrócenie uwagi na teren kąpieliska w sezonie letnim . Częstsze patrole policyjne pozwolą utrzymać dobrą reputację kąpieliska cenionego szczególnie za oazę spokoju.
Ponadto poinformował radnych , że w sytuacji gdy zaistnieje jakiś wypadek bardzo cenna jest pomoc lekarzy z pobliskiego sanatorium w Górznie. Ważne byłoby utrzymanie dobrej współpracy w tym zakresie w roku obecnym.
P. Daniel Orzełek zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji o wystosowanie w tym zakresie próśb do Policji i Dyrekcji Sanatorium w Górznie i o ile jest to możliwe
o pozyskanie telefonów kontaktowych do obydwu instytucji na które mogliby ratownicy kontaktować się w nagłych sytuacjach.

W dalszej kolejności radni dyskutowali o dochodach z wynajmu wigwamu w Górznie .
Temat został zrelacjonowany przez radnego Józefa Krysztofiaka , który odpowiedzialny jest za pobór opłat za wynajem wigwamu.
Wigwam jest chętnie wypożyczany na różne imprezy rodzinne , integracyjne i spotkania .
W wyniku kontroli stwierdzono , że odpłatność za wynajem wigwamu wynosi 100,- zł i nie jest uregulowana żadnym dokumentem . Radni stwierdzili, że sprawa opłat za korzystanie
z wigwamu wymaga uregulowania na najbliższej sesji Rady Gminy. Dochód z wynajmu wigwamu jest dochodem własnym gminy i pieniądze są na koniec każdego miesiąca wpłacane do budżetu gminy.
Podkreślano, również sprawę zabezpieczenia toalet . Pan Daniel Orzełek zaproponował aby tymczasowe toalety , podstawiane przez gminę na sezon letni pozostawić przy wigwamie dla osób korzystających z tego obiektu. Aby toalety dobrze komponowały się z terenem można by obudować je drewnem , co dobrze wyglądałoby na tle lasu.
Radny Józef Krysztofiak poinformował również radnych , że można by powrócić do tematu zamiany gruntów leśnych pomiędzy gminą a nadleśnictwem. W ten sposób gmina pozyskałaby teren kąpieliska a oddała równą powierzchnię lasów gminnych. Z propozycja tą komisja zwróci się do Wójta gminy celem podjęcia działań.

Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Komisji P. Radosław Sobecki podziękował wszystkim uczestnikom obrad za cenne uwagi . Podsumowując dyskusję zobowiązał się do przygotowania pisemnych próśb do Posterunku Policji w Krzemieniewie
i Dyrekcji Sanatorium w Górznie o dobrą współpracę w sezonie letnim , w celu utrzymania bezpieczeństwa na kąpielisku . Zaproponował przejść do punktu -wolne głosy i wnioski
i zakończyć tą część obrad a następnie udać się do Górzna celem wizytacji kąpieliska .

ad. pkt. 3
W ramach wolnych głosów Przewodniczący Rady Gminy rozdał radnym porządek obrad na najbliższą sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 08 czerwca br.
Ustalono także termin następnego posiedzenia, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2011 o godzinie 12.oo. Tematem posiedzenia będzie kontrola funkcjonowania Urzędu Gminy
w Krzemieniewie . Gościem zaproszonym do zreferowania tematu będzie Sekretarz Gminy .
ad. pkt. 4
--------------
Komisja Rewizyjna udała się nad jezioro do Górzna w celu wizytacji kąpieliska. Szczegółowo przeanalizowała wszystkie zagadnienia związane z kąpieliskiem, o których wcześniej dyskutowano. Sprawdzono na miejscu między innymi:
- budowę nowego oświetlenia na drodze do jeziora
- stan kajaków i łodzi wiosłowych
- punkt gastronomicznyNa powyższym obrady zakończono.Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte