GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII / 41 / 2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXII/103/01 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania sołtysowi diet

Uchwała Nr VII / 41 / 2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXII/103/01 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania sołtysowi diet

Numer uchwały: 41
Numer sesji: VII
Rok: 2011

Uchwała Nr VII / 41 / 2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXII/103/01 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania sołtysowi diet


Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity- Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

uchwala się, co następuje :


§ 1. W uchwale Nr XXII/103/01 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania sołtysowi diety wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie :
„§ 1. Ustanawia się dla sołtysów stałą dietę miesięczną w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, w zaokrągleniu do pełnych 10 zł w górę, zgodnie z przepisami art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679)

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte