GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011 w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011 w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .

Numer uchwały: 39
Numer sesji: VII
Rok: 2011

Uchwała Nr VII/39/2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 08 czerwca 2011

w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U z 2001 Nr.142 poz.1591 ze zmianami ) oraz § 3 uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXIX/166/2010 z dnia 21 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za I półrocze .

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

§ 1
1. Wójt Gminy przedstawia pisemną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiającej w formie tabelarycznej
kwoty wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego wymienionych niżej elementów wieloletniej prognozy finansowej
1) Wykonane dochody bieżące i wydatki bieżące ,
2) Wykonane dochody majątkowe i wydatki majątkowe ,
3) wynik budżetu ,
4) Wykonane wydatki na obsługę długu , gwarancje i poręczenia
5) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu ,
6) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu .

2. Wójt Gminy przedstawia w formie opisowej informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć , ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte