GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2010

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2010

Numer uchwały: 38
Numer sesji: VII
Rok: 2011

Uchwała Nr VII/38/2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 08 czerwca 2011

w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2010


Na podstawie art. 18 ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku , Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 271 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240
ze zmianami )

RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTEPUJE

§ 1

Po zapoznaniu się z :
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2010
2) sprawozdaniem finansowym za rok 2010
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
4) informacją o stanie mienia Gminy Krzemieniewo
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu i jej wnioskiem w sprawie
absolutorium
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej

udziela się Wójtowi Gminy Krzemieniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 .


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte