GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI / 28/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Krzemieniewo na rzecz Województwa Wielkopolskiego w roku 2011.

Uchwała Nr VI / 28/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Krzemieniewo na rzecz Województwa Wielkopolskiego w roku 2011.

Numer uchwały: 28
Numer sesji: VI
Rok: 2011

Uchwała Nr VI / 28/2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 19 kwietnia 2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Krzemieniewo na rzecz Województwa Wielkopolskiego w roku 2011.


Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dni 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

§ 1. Udziela się w roku 2011 z budżetu gminy Krzemieniewo pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 3.000,- zł na konserwację muzealiów
w postaci skarbu monet , realizowaną przez Muzeum Okręgowe w Lesznie .

§ 2 . Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego stanowiącej podstawę przekazania środków o których mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/28/2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 19 kwietnia 2011 r,


W dniu 21 marca 2011 r. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie zwrócił się do Wójta gminy o udzielenie dofinansowania konserwacji skarbu monet , znalezionego w latach 70 w Lubonii..
Z uwagi na to, że monety znajdują się w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Lesznie, które jest instytucją kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego jedyną możliwą formą dofinansowania tego zadania jest podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa .
Środki na powyższy cel gmina wyasygnuje z rozdz. 92120 –ochrona zabytków.
W budżecie gminy Krzemieniewo na rok 2011 zaplanowano na ochronę zabytków kwotę 10.000,- zł. Do chwili obecnej nie wpłynął do Wójta Gminy żaden inny wniosek o udzielenie dotacji na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych.
Wobec powyższego możliwe jest dofinansowanie w/w zadania kwotą 3.000,- zł .
Załącznikami do niniejszego uzasadnienia są :
1) wniosek Dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte