GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VI / 30 /2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a Gminą Krzemieniewo o współdziałaniu w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych

UCHWAŁA Nr VI / 30 /2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a Gminą Krzemieniewo o współdziałaniu w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych

Numer uchwały: 30
Numer sesji: VI
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr VI / 30 /2011
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Leszczyńskim
a Gminą Krzemieniewo o współdziałaniu w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Krzemieniewo wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a Gminą Krzemieniewo o współdziałaniu
w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych na terenie szkół
w Pawłowicach, Drobninie i Garzynie.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzemieniewo
/-/ Stanisław Osięgłowski
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI / 30 /2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Leszczyńskim
a Gminą Krzemieniewo o współdziałaniu w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) stwierdza, że do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez gminę należy (…) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.
Właśnie świetlice socjoterapeutyczne są takimi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wsparcia dziennego działającymi w najbliższym środowisku lokalnym dziecka.
Do ich głównych zadań należy:
- wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowej funkcji opiekuńczo -wychowawczej,
- zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych uzależnieniem,
- współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Mając na uwadze, że w gminie Krzemieniewo, na terenie szkół , funkcjonują trzy świetlice socjoterapeutyczne, których działalność jest częściowo finansowana z budżetu Powiatu Leszczyńskiego, do którego zadań własnych również należy prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, celowym i koniecznym jest zawarcie porozumienia w tej kwestii, które szczegółowo będzie regulowało zakres wzajemnej współpracy.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte