GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Sprawozdania » Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Krzemieniewo
z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Krzemieniewo uchwałą Nr XXV/149/209 z 14 grudnia 2009 r. przyjęła do realizacji Program współpracy Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 .
W 2010 roku współpraca organów samorządu Gminy Krzemieniewo
z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej, polegającej na wsparciu finansowym, pochodzącym ze środków budżetowych, bez udzielania dotacji i przeprowadzania konkursów ofert ,
a także w formie pozafinansowej, polegającej na;
- nieodpłatnym użyczaniu organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom obiektów, pomieszczeń, autobusów gminnych w celu realizacji zadań publicznych i wspierania inicjatyw lokalnych,
- realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
- współpracy i udzielaniu pomocy w zakresie pozyskiwania przez organizacje pozarządowe i inne podmioty środków finansowych z innych źródeł,
- promocji działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów
na stronie internetowej Urzędu oraz w gminnej gazecie,
- poradnictwie i pomocy w organizowaniu szkoleń podnoszących profesjonalizm działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

Priorytetowym przedmiotem współpracy finansowej samorządu Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na którą to dziedzinę przeznaczono 67.839,00 ZŁ


Wójt Gminy Krzemieniewo, 19 kwietnia 2011 r.
/-/ Andrzej PietrulaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawozdania
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte