GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/10./2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzemieniewo na lata 2011-2023

Uchwała Nr III/10./2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzemieniewo na lata 2011-2023

Numer uchwały: 10
Numer sesji: III
Rok: 2010

Uchwała Nr III/10./2010
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 17 grudnia 2010


w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzemieniewo na lata 2011-2023


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227,228,230 ust.6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240 ze zmianami ) w związku
z art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1241 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co nastepują :

par. 1
1. Uchwala się wieloletnią prognozę finanową jak w załączniku nr 1 obejmującą :
- dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu , poręczenia i gwarancje
-dochody i wydatki majątkowe,w tym dochody ze sprzedaży majatku
- wynik budżetu i przeznaczenie nadwyżki
- przychody i rozchody budżetu ,
- informację o kształtowaniu się relacji, o których mowa w art. 243 uofp
2. wykaz przedsięwzięć finansowych , zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załacznikiem Nr 3
4. Informację o relacji , o której mowa w art.243 uofp w latach 2011-2013 zgodnie
z załącznikiem nr 4
par. 2
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć
2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
par. 3
Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań . o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.


par. 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

par. 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011.
Przewodniczący Rady Gminy
( -) dr. Stanisław OsięgłowskiPliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte