GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/ 23/ 2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w roku 2011

Uchwała Nr V/ 23/ 2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w roku 2011

Numer uchwały: 23
Numer sesji: V
Rok: 2011

Uchwała Nr V/ 23/ 2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 lutego 2011w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w roku 2011


Na podstawie art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz,1240 ze zmianami ) oraz art. 10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje

§ 1. Udziela się budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2011 pomocy finansowej Powiatowi
Leszczyńskiemu
a) na zadania inwestycyjne – budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
Pawłowice-Lubonia w kwocie 220.750,- zł
b) na zadania bieżące - powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej Kociugi -Drobnin
w kwocie 30.000,- zł
§ 2 . Upoważnia się Wójta Gminy Krzemieniewo do zawarcia umowy określającej termin przekazania środków finansowych i zasady ich rozliczenia .

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Stanisław OsięgłowskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte