GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR V/ 26 / 2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie : wystąpienia Gminy Krzemieniewo ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

UCHWAŁA NR V/ 26 / 2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie : wystąpienia Gminy Krzemieniewo ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Numer uchwały: 26
Numer sesji: V
Rok: 2011

UCHWAŁA NR V/ 26 / 2011
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 22 lutego 2011 r.w sprawie : wystąpienia Gminy Krzemieniewo ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 14 ust.1 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:


§ 1. Gmina Krzemieniewo dobrowolnie występuje ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/37/90 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 5 grudnia 1990 r. w sprawie przystąpienia gminy Krzemieniewo
do „Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski”.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący RG Krzemieniewo
/-/ Stanisław OsięgłowskiUzasadnienie
Do Uchwały Nr V /26 /2011
Rady gminy Krzemieniewo
z dnia 22 lutego 2011 r.


w sprawie: wystąpienia Gminy Krzemieniewo ze Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów WielkopolskiGmina Krzemieniewo wyraża wolę dobrowolnego wystąpienia
ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, co spowodowane jest przede wszystkim brakiem efektów działalności Stowarzyszenia dla naszej gminy.
Natomiast oszczędności z tytułu opłacenia składki członkowskiej na rok 2011 wyniosą ok. 2 000 zł.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte