GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia »  OGŁOSZENIE w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo.

OGŁOSZENIE w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo.

Numer dokumentu: 1
Rok: 2011


Krzemieniewo, dnia 11 lutego 2011 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo.
1. Przedmiotem publicznej wiadomości jest projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo.

2. Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały umieszcza się

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzemieniewo , ul. Dworcowa 34
c) na stronie internetowej www.bip.krzemieniewo.pl


2. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu uchwały można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34 lub na adres e-mail: bok@krzemieniewo.pl w terminie 21 dni, licząc od dnia publikacji ogłoszenia.
Wójt
/-/ Andrzej PietrulaP R O J E K T


U C H W A Ł A NR ….. /…. /2011

RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia …………………….


w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.1591 ze zmianami) art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 253 ze zmianami)
Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:§ 1. Wpisać kąpielisko na Jeziorze Górznickim do wykazu kąpielisk Gminy Krzemieniewo
na rok 2011.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Stanisław Osięgłowski

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte