GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 0050/2/2011 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 10 lutego 2011 r w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/2011 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 10 lutego 2011 r w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Numer dokumentu: 0050/2
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/2011
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 10 lutego 2011 r

w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , (t.j. z 2007 r. , Dz.U. Nr 70,poz.473 z późn. zm. ) zarządzam , co następuje :

§ 1.W składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ustalonym uchwałą Nr 101/2001 Zarządu Gminy Krzemieniewo
z dnia 12 grudnia 2001 r., wprowadzam następujące zmiany :

1) Odwołuję ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krzemieniewie następujące osoby:
- Panią Krystynę Dziedzic pełniącą funkcję Sekretarza Komisji,
- Panią Jolantę Rosik pełniącą funkcję członka Komisji,
- Pana Jacka Maćkowiaka pełniącego funkcję członka Komisji

2) Powołuję w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krzemieniewie następujące osoby:
- Panią Patrycję Skorupka do pełnienia funkcji Sekretarza Komisji,
- Panią Magdalenę Nawrot-Mitręga do pełnienia funkcji członka Komisji,
- Pana Macieja Serwatka do pełnienia funkcji członka Komisji

§ 2. Po dokonaniu zmian w § 1 skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco :
1. Longina Szulc - Przewodnicząca (Sekretarz Gminy)
2. Patrycja Skorupka - Sekretarz (Referent w Urzędzie Gminy)
3. Elżbieta Juskowiak - Członek (Pedagog )
4. Roman Józefiak - Członek (Pedagog)
5. Magdalena Nawrot-Mitręga - Członek (Kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej)
6. Maciej Serwatka - Członek (Policjant)
7. Anna Weber - Członek (Dyrektor Gminnego Centrum Kultury)


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciaWójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej PietrulaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte