GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXI/180/2010 RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE z dnia 07 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „AKADEMIA LIDERÓW”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

UCHWAŁA Nr XXXI/180/2010 RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE z dnia 07 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „AKADEMIA LIDERÓW”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Numer uchwały: 180
Numer sesji: XXXI
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXI/180/2010
RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE
z dnia 07 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „AKADEMIA LIDERÓW”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami), oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krzemieniewo
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się i wyraża zgodę na realizację przez Gminę Krzemieniewo projektu konkursowego „AKADEMIA LIDERÓW” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 2


Projekt konkursowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący RG
Krzemieniewo
/-/ Stanisław Osięgłowski
Uzasadnienie

Wejście Polski w nowy okres programowania 2007 – 2013 daje możliwość realizowania projektów ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( PO KL) z komponentu centralnego i regionalnego.

W odpowiedzi na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Gmina Krzemieniewo złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „AKADEMIA LIDERÓW".
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności 15 osób min. 50% kobiet i 30% mężczyzn liderów/ek wiejskich w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Krzemieniewo w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 6 miesięcy.
Działania przewidziane w projekcie obejmują:
- Rekrutację uczestników/ek
- Spotkanie informacyjno-promocyjne
- Szkolenie dla liderów/ek – 2 dniowe
- Spotkania animatorki z grupę liderów/ek lokalny
- Opracowanie i wydanie folderu
- Zarządzanie projektem i promocja

Przyznana kwota dofinansowania: 44 482,50


Dokumenty programowe, w przypadku ubiegania się o środki finansowe, wymagają od przyszłych beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego przedłożenia w formie uchwały zgody na zatwierdzanie do realizacji projektów wspólfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mając powyższe na względzie wnioskuję o podjęcie uchwały.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte