GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁY Nr XXIII/137/2009 RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

UCHWAŁY Nr XXIII/137/2009 RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Numer uchwały: 137
Numer sesji: XXIII
Rok: 2009

UCHWAŁY Nr XXIII/137/2009
RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami), oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krzemieniewo
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się i wyraża zgodę na realizację przez Urząd Gminy Krzemieniewo projektu konkursowego „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 2


Projekt konkursowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Przewodniczący RG
/-/ Stanisław OsięgłowskiUzasadnienie

Wejście Polski w nowy okres programowania 2007 – 2013 daje możliwość realizowania projektów ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( PO KL) z komponentu centralnego i regionalnego.

W odpowiedzi na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Urząd Gminy Krzemieniewo złożył 31 marca 2009 r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy".
Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy z zakresu ruchu drogowego i metod walki ze stresem 10 strażaków OSP w wieku 20-40 lat zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo.
Działania przewidziane w projekcie obejmują:
- Promocję projektu
- Rekrutację
- Kurs kierowcy kategorii „C”
- Warsztaty „Aktywnej walki ze stresem”
- Zarządzanie projektem

Dokumenty programowe, w przypadku ubiegania się o środki finansowe, wymagają od przyszłych beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego przedłożenia w formie uchwały zgody na zatwierdzanie do realizacji projektów wspólfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mając powyższe na względzie wnioskuję o podjęcie uchwały zgodnie z projektem.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte