GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 50 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 października 2010

PROTOKÓŁ NR 50 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 października 2010

Numer protokołu: 50
Rok: 2010

PROTOKÓŁ NR 50
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 października 2010
Dnia 29 października 2010 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1.) Kontrola wniosków złożonych do projektu budżetu na rok 2011 .
2) Wolne głosy i wnioski
ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Gminy prosząc o przedstawienie wniosków jakie wpłynęły w celu ujęcia ich w projekcie budżetu gminy na rok 2011.
Skarbnik Gminy przed przystąpieniem do przedstawienia wniosków przypomniała jak przebiegać będzie procedura tworzenia projektu budżetu na rok 2011 oraz zapoznała radnych z nowym przepisami dotyczącymi konieczności uchwalenia przez nową rade gminy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023.
W dalszej kolejności odczytała wnioski złożone przez Sołtysów wsi.
Odpowiedzią na wnioski będzie projekt budżetu .

Ad. pkt.2
-----------
W ramach wolnych głosów i wniosków radni stwierdzili , że w obliczu kończącej się kadencji rady gminy posiedzenie to będzie ostatnim w tym składzie Komisji . Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniach w okresie całej kadencji i życzył wszystkim powodzenia w wyborach samorządowych.
Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenia.


Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

Jacek Stawiński

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte