GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji »  PROTOKÓŁ NR 49 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 września 2010

PROTOKÓŁ NR 49 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 września 2010

Numer protokołu: 49
Rok: 2010

PROTOKÓŁ NR 49
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 29 września 2010
Dnia 29 września 2010 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1.) Kontrola wniosków do realizacji w roku 2011 w ramach Funduszu Sołeckiego.
2) Wolne głosy i wnioski
ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Gminy prosząc o przedstawienie wniosków jakie wpłynęły z poszczególnych Sołectw.
Skarbnik Gminy przypomniała , że w I kwartale roku 2010 radni podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie w gminie Funduszu Sołeckiego w roku 2011 i wobec tego
Do gminy wpłynęły wnioski na realizacje zadań .
Zbiorcze zestawienie wniosków sołeckich stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji stwierdzili , że z zainteresowaniem będą w roku 2011obserwować efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji wniosków.
Skarbnik gminy poinformowała , że ze szczególnym uznaniem ze strony władz gminy spotkał się wniosek sołectwa Lubonia pod nazwą „ budowa miejsca rekreacyjnego Uroczysko nad stawem „ . O ile pozwoli na to budżet roku przyszłego Wójt Gminy planuje dofinansować zadanie środkami gminy.
Ad. pkt.2
-----------
W ramach wolnych głosów i wniosków
Radny Zbigniew Ptak zgłaszał problem zalewania piwnic „Piekiełka „ przez wody gruntowe.
Problem ten już dwukrotnie powtórzył się w tym roku. Wobec tego radny uważa , że należałoby zrobić odprowadzenie wody w taki sposób , by nie dostawała się do obiektu.
Radny zastanawiał się także , czy jest sens w roku 2011 remontować ten obiekt, bez uprzedniego odprowadzenia wody.

Radny Jacek Stawiński
Nawiązując do wypowiedzi radnego Ptaka stwierdził , że gmina ma środki na wybudowanie małej oczyszczalni ścieków . Można by przy tej okazji załatwić sprawę uregulowania wody jaka dostaje się do obiektu w Garzynie.
W odpowiedzi na przedstawione argumenty głos zabrał zastępca Wójta , który poinformował, że gmina nie wybuduje małej oczyszczalni ścieków w przy GCK w Garzynie z uwagi na to, że planowana jest w tej miejscowości budowa kanalizacji sanitarnej.
Radna Przybylska Henryka pytała zastępcę wójta kiedy ukończona zostanie budowa boiska wielofunkcyjnego w Oporówku, bo jak wiadomo minął już termin określony w umowie
z wykonawcą. Zastępca Wójta odpowiedział, że wykonawca ukończy to zadanie prawdopodobnie dopiero w październiku . Jedyną rzeczą jaka jest do wykonania po stronie gminy to naliczenie firmie kar umownych.
Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenia.


Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

Jacek Stawiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte