GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 52/2010 z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 26 sierpnia 2010 r.

PROTOKÓŁ NR 52/2010 z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Numer protokołu: 52
Rok: 2010

PROTOKÓŁ NR 52/2010

z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia
26 sierpnia 2010 r.


1. W posiedzeniu brało udział 3 członków Komisji,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przegląd stanu przygotowania placówek oświatowych na terenie gminy do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011.
4. Zakończenie.


Ad. 1.

Wprowadzenie do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji przedstawiając porządek posiedzenia.


Ad. 2.

Członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji
nie wnosząc żadnych zmian

Ad. 3.

Członkowie Komisji dokonali przeglądu bazy oświatowej pod kątem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 20010/2011.
W toku dokonanego przeglądu stwierdza się, co następuje:

Zespół Szkół w Nowym Belęcinie
- do wykonania pozostaje: przeciekający dach, powiększenie placu zabaw (huśtawki, wiata rekreacyjna, miejsce do grilla).

Radna Alina Wunsz zapytała, na jakiej podstawie regulowana jest liczba dzieci w szkole. Dyrektor Mikołaj Kulczak odpowiedział, że tą kwestię ustalają przepisy. Następnie zapytała o sytuację dzieci niepełnosprawnych i uzyskała odpowiedź, iż będą one dojeżdżać do Szkoły Specjalnej w Górznie. Ostatnie pytanie Radnej Aliny Wunsz dotyczyło liczby dzieci, z Bojanic jest ich 8.

Radna Józefa Adamska zapytała Dyrektora czy były problemy wychowawcze stwarzane przez uczniów. Problemy wychowawcze stwarzają uczniowie, zwłaszcza z Bojanic – wyjaśnił Dyrektor.
Łączna ilość uczniów w Zespole Szkół w Nowym Belęcinie na rok 2010/2011 to 233 dzieci.

Zespół Szkół w Garzynie
- przekształcono piwnicę na szatnię dla przedszkolaków
- przeprowadzono gruntowny remont sali dla przedszkolaków oraz uczniów klasy I
- stworzono nową salę terapeutyczną
- wyremontowano ubikację obok sekretariatu
- wykonano remont i powiększenie pokoju nauczycielskiego
- odnowiono elementy elewacji od strony szatni
- naprawiono ławeczkę dla przedszkolaków

Od września zaplanowano otwarcie 9-godzinnego przedszkola, jednak dopiero wtedy, gdy będzie odpowiednie zainteresowanie ze strony rodziców. Koszt uczęszczania jednego dziecka wynosi 62 zł.

Radna Alina Wunsz zapytała o sytuację dwóch dziewczynek z Leszna uczęszczających do przedszkola w Garzynie tzn. na jakich zasadach zostały przyjęte i czy miasto Leszno zgodnie z przepisami ponosi koszty w związku z powyższą sytuacją. Z kolei Radna Józefa Adamska pytała czy w szkole przeprowadzane są zajęcia w ramach godzin karcianych i uzyskała odpowiedź potwierdzającą. Na kolejne pytanie Radnej dotyczące liczby nauczycieli i uczniów w Zespole Szkół w Garzynie Dyrektor Irena Grobelna odpowiedziała, iż jest ich 114 w tym 49 przedszkolaków.

Zespół Szkół w Drobninie
- modernizacja łazienek a także podłóg w salach na II piętrze
- ogólne prace konserwatorskie
- pozostało do wykonania: remont dachu na starej szkole, kantorek do sprzętu dla sprzątaczek

Radna Józefa Adamska pytała o sytuację dzieci niepełnosprawnych. Uzyskała odpowiedź, iż obecnie uczęszczają do Szkoły w Rydzynie, a we wrześniu być może będą dojeżdżać do Szkoły Specjalnej w Górnie. Następnie zapytała jak rozwiązana jest kwestia godzin karcianych. Wicedyrektor Elżbieta Juskowiak odpowiedziała, iż w ramach tych godzin przeprowadzane są godziny wyrównawcze. Radny Zbigniew Tomiński zapytał o SKS w szkole. Łącznie odbywa się 6 godzin - szkoła podstawowa i gimnazjum – wyjaśniła Pani Dyrektor.
Ilość uczniów w roku 2010/2011 to 398 dzieci

Zespół Szkół w Pawłowicach
- wykonano remont sali oraz toalet dla „zerówki”

Radna Alina Wunsz pytała o wydatki związane z ogrzewaniem, a także
o dożywianie uczniów.

Zespół Szkół w Oporówku
- odnowiono i wyremontowano pokój nauczycielski
- pozostało do wykonania: zakup mebli

Ilość uczniów w roku 2010/2011 to 18 dzieci


Ad. 4. Po dokonaniu przeglądu placówek oświatowych członkowie Komisji stwierdzili, że przygotowanie placówek oświatowych na terenie gminy
do rozpoczęcia roku szkolnego jest na poziomie dobrym.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji dziękując wszystkim zakończyła posiedzenie o godzinie 14:45
Protokołował

T.S


Członkowie Komisji: Przewodnicząca Komisji


..........................................

.......................................... Józefa AdamskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte