GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 51/2010 Z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 5 lipca 2010 r.

PROTOKÓŁ NR 51/2010 Z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 5 lipca 2010 r.

Numer protokołu: 51
Rok: 2010

PROTOKÓŁ NR 51/2010

Z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 5 lipca 2010 r.
1. W posiedzeniu brało udział 3 członków Komisji Infrastruktury Społecznej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
Sprawozdania ze szkół stanowią załącznik nr 2

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
3. Analiza programu nauki pływania „Delfinek”, organizacja zajęć pozalekcyjnych, udział uczniów w konkursach przedmiotowych oraz nagrody dla uczniów
4. Pytania, wnioski, interpelacje radnych
5. Zakończenie


Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono, Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.

Ad.1.

Wprowadzenia do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji przedstawiając porządek posiedzenia.

Ad.2.

Członkowie Komisji przyjęli protokół z przeprowadzonego posiedzenia Komisji nie wnosząc żadnych zmian.

Ad.3.

W związku z przedstawieniem przez niżej wymienione placówki oświatowe:
- Zespół Szkół w Drobninie
- Zespół Szkół w Pawłowicach
- Zespół Szkół w Garzynie
- Zespół Szkół w Nowym Belęcinie

sprawozdań z realizacji programu nauki pływania uczniów kl. IV oraz „Delfinek” klas V Członkowie Komisji dokonali analizy przedstawionego materiału i ocenili pozytywnie realizację programu. Podczas trwania
programu jeden z uczniów Zespołu Szkół w Pawłowicach pozytywnie zdał egzamin na kartę pływacką. Koszt programu „Delfinek” wyniósł 13.760 zł (planowany 15.000 zł) natomiast koszt dowozu dzieci na basen wyniósł 17.165zł i został w całości pokryty z budżetu gminy.


W dalszej części posiedzenia Radny Zbigniew Tomiński zauważył, że zajęcia pozalekcyjne dla uczniów cieszą się sporym zainteresowaniem, dlatego szkoły organizują je w ramach godzin karcianych. Potwierdziła to Radna Alina Wunsz podkreślając, że jest to optymalne rozwiązanie z uwagi na łatwość ich zaplanowania i rozliczenia w systemie półrocznym. Poza tym godziny karciane są dobre ze względów finansowych – nie trzeba płacić za prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Analizując sprawozdanie Komisja Infrastruktury Społecznej zauważyła, że uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Krzemieniewo osiągali znaczące wyniki w rejonowych konkursach przedmiotowych, a także zajmowali czołowe miejsca na etapach wojewódzkich awansując tym samym do eliminacji ogólnopolskich. W gronie laureatów Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego znajduje się uczennica z Zespołu Szkół w Drobninie, a finalistką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego jest uczennica z Zespołu Szkół w Pawłowicach.

Także w kategoriach sportowych członkowie Komisji dostrzegli sukcesy młodych sportowców (głównie biegi przełajowe, biegi na orientacje i piłka nożna). Szkoły mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami - szczególnie Zespół Szkół w Nowym Belęcinie oraz Zespół Szkół w Pawłowicach.

Należy odnotować sukces uczennicy Aleksandry Chwat z Zespołu Szkół w Pawłowicach, której to praca plastyczna zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Klasa ze snów”. Dzięki temu szkoła otrzymała sprzęt multimedialny o wartości 4000 zł.

Ad. 4.

W trakcie wolnych głosów Członkowie Komisji zastanawiają się nad słusznością (sensownością) przyznawania nagród uczniom (szkoła Drobnin). Radna Alina Wunsz zaproponowała, aby przedstawić sprawę na najbliższej sesji Rady Gminy. W uzasadnieniu wyjaśniła, że uczniowie otrzymują nagrodę, natomiast nie potrafią wyjaśnić od kogo tak naprawdę ją otrzymali. Z kolei Radna Józefa Adamska zasugerowała, aby stopniowo zmieniać szkoły, którym przyznawane są nagrody dla uczniów. Następnie przedstawiła pomysł napisania wniosku do placówek oświatowych odnośnie warunków jej przyznawania. Poparł ją Radny Zbigniew Tomiński proponując umieszczenie w nim dodatkowej informacji, iż Radni nie są przedstawicielami Urzędu Gminy.
Na zakończenie posiedzenia Radny Zbigniew Tomiński zaapelował o problemie współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Lesznie
i trudnościach przy organizacji imprez sportowych.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej dziękując wszystkim zakończyła posiedzenie
o godz. 16:50.
Protokołował Przewodnicząca Komisji
T.S.


................................
Józefa Adamska

................................Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte