GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXX/178/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwejopieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krzemieniewo

UCHWAŁA NR XXX/178/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwejopieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krzemieniewo

Numer uchwały: 178
Numer sesji: XXX
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXX/178/2010
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 10 września 2010 r.w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krzemieniewo


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krzemieniewo, a w szczególności na wybudowaniu i prowadzeniu międzygminnego schronienia dla bezdomnych zwierząt.


§ 2. Gmina zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 w wysokości odpowiadającej ilości zadeklarowanych miejsc w schronisku (liczba kojców) i pokrywania kosztów utrzymania zwierząt przebywających w schronisku, pochodzących z terenu gminy Krzemieniewo.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Gminy Krzemieniewo
/-/ Stanisław Osięgłowski


U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY NR XXX/178/2010
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 10 września 2010 r.


Na podstawie art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt do zadań własnych Gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Porozumienie, które ma zostać zawarte, w sposób szczegółowy będzie regulować zakres współpracy pomiędzy Miastem Lesznem a Gminą Krzemieniewo dotyczące budowy i funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Na spotkaniach w sprawie realizacji przedsięwzięcia określono przewidywane koszty budowy schroniska. Przyjęto, iż całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 000 000 zł. W sumie gminy zadeklarowały potrzebę budowy 100 kojców dla zwierząt. Zatem kwota jaka przypadnie na budowę jednego stanowiska wraz z całą infrastrukturą to 20 000 zł.

Projekt obejmie 10 gmin.
- Lipno – 5 kojców – kwota do zaplanowania - 100 000 zł,
- Święciechowa – 5 kojców – kwota do zaplanowania - 100 000 zł,
-Wschowa – 10 kojców – kwota do zaplanowania - 200 000 zł,
- Leszno– 50 kojców – kwota do zaplanowania – 1 000 000 zł,
- Osieczna – 5 kojców – kwota do zaplanowania -100 000 zł,
- Rydzyna – 5 kojców – kwota do zaplanowania - 100 000 zł,
- Przemęt – 5 kojców – kwota do zaplanowania - 100 000 zł,
- Rawicz– 10 kojców – kwota do zaplanowania - 200 000 zł,
- Krzemieniewo – 5 kojców – kwota do zaplanowania - 100 000 zł,
- Góra – 10 kojców– kwota do zaplanowania - 200 000 zł,Wójt Gminy

/-/ mgr Andrzej Pietrula


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte