GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji »  PROTOKÓŁ NR 47 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 lipca 2010

PROTOKÓŁ NR 47 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 lipca 2010

Numer protokołu: 47
Rok: 2010

PROTOKÓŁ NR 47
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 29 lipca 2010

Dnia 29 lipca 2010 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 .
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał zebranych i udzielił głosu Skarbnikowi Gminy prosząc
o przedstawienie informacji o stanie realizacji budżetu za okres od początku roku do końca
I półrocza 2010.

Skarbnik Gminy omówiła zrealizowane dochody i zrealizowane wydatki . Przedstawiono skutki obniżenia stawek podatkowych, omówiono podjęte decyzje dotyczące umarzanych i rozkładanych na raty zaległości podatkowych .
Radni otrzymali obszerny materiał przedstawiający szczegółowo poszczególne źródła dochodów i wydatki w ujęciu tabelarycznym i opisowym stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Pytania radnych dotyczące realizacji budżetu wyjaśniano na bieżąco w trakcie omawiania materiału.
Radni przyjęli sprawozdanie i nie wnieśli uwag.

Ad. pkt 2. – wolne głosy i wnioski
-------------------------------------------
W ramach realizacji pkt. 2 porządku obrad Zastępca Wójta poinformował , o informacji jaka wpłynęła do Urzędu Gminy w związku z ogłoszeniem zakazu kąpieli w jeziorze w Górznie.
Zakaz obowiązywał będzie do odwołania.

Przewodniczący Komisji pytał o zaawansowanie prac remontowych w placówkach oświatowych.
Ponieważ radni wyrazili wolę skontrolowania efektów remontów w szkołach i przedszkolach oraz zadań realizowanych w świetlicach wiejskich uzgodniono, że następne posiedzenie komisji będzie miało charakter wyjazdowy w celu zlustrowania realizowanych zadań .
Ustalono termin wyjazdowego posiedzenia Komisji na dzień 25 sierpnia 2010.


Innych spraw nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie .

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

Jacek Stawiński


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte