GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 45/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 czerwca 2010

PROTOKÓŁ NR 45/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 czerwca 2010

Numer protokołu: 45
Rok: 2010

PROTOKÓŁ NR 45
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 14 czerwca 2010

Dnia 14 czerwca 2010 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola przygotowania do akcji letniej 2010 .
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał zebranych i zgodnie z planem pracy Komisji zwrócił się do Skarbnika Gminy z przedstawienie działań podjętych w celu przygotowania kąpieliska w Górznie i półkolonii w sezonie letnim 2010 .

Skarbnik Gminy przedstawiła w pierwszej kolejności podpisaną w dniu
20 kwietnia 2010 umowę pomiędzy Wójtem Gminy a Firma „ADLER” z Leszna reprezentowaną przez p. Daniela Orzełka na zabezpieczenie kąpieliska w Górznie.
Umowa obejmuje okres od 15 czerwca 2010 do 31 sierpnia 2010 . Firma zobowiązała się do:
patrolowania jeziora , prowadzenia punktu meldunkowego pola namiotowego ,
utrzymania porządku na terenie kąpieliska , zbierania opłat za energie elektryczną
i sprawowania nadzoru nad wigwamem.
Gmina za powyższe czynności zapłaci wykonawcy zgodnie z umową kwotę 10.000,- zł
W trzech ratach : do 30 czerwca 2010 kwotę 3.250,- zł
do 31 lipca 2010 kwotę 3.250,- zł
do 10 września 2010 kwotę 3.500,- zł.

Oprócz podpisania umowy z ratownikami gmina podjęła prace związane z naprawą pomostu na kąpielisku. Wykonują to rzemieślnicy zatrudnieni w urzędzie. Ja co roku przed sezonem letnim wykonane zostaną badania próbek wody w jeziorze. Podpisana jest też umowa z MZO na wywóz śmieci z terenu kąpieliska .

Radni nie mieli zastrzeżeń co do działań podjętych w celu przygotowania terenu kąpieliska
i zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z jeziora niemniej jednak radny Mirosław Krysztofiak wnioskował o :
- uzupełnienie piasku na boisku do piłki plażowej,
- poprawienie zjazdu do jeziora , które po ostatnich ulewnych deszczach uległo rozmyciu .
Przy okazji omawiania spraw związanych z kąpieliskiem w Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji ile w roku bieżącym gmina pozyskała dochodów z wynajmu wigwamu. Skarbnik gminy poinformował , że do dnia 14 czerwca 2010 dochody
z wynajmu wigwamu wyniosły 400 ,- zł .


W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy przedstawiła informację o przygotowywanych w okresie wakacji półkoloniach. Z przedłożonych materiałów wynika, że półkolonie odbywały się będą w następujących terminach
Szkoła Oporówko – 1 turnus tygodniowy w terminie od 28.06 do 02.07.2010
Szkoła Garzyn – 2 turnusy tygodniowe w terminie od 05.07 do 16.07.2010
Szkoła w Nowym Belęcinie – 2 turnusy tygodniowe od 19.07. do 31.07 .2010
Szkoła w Drobninie – 2 turnusy tygodniowe od 19.07.2010 do 31.07.2010
Szkoła Pawłowice – 2 turnusy tygodniowe od 02.08.do 13.08.2010

Gmina finansuje organizacje półkolonii ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczając na 1 dziecko uczestniczące w półkoloniach kwotę 60,- zł.
Ogółem w organizowanych w roku 2010 półkoloniach weźmie udział 300 dzieci.

Na powyższym przewodniczący Komisji zakończył tą część porządku obrad i pozwolił przejść do pkt.2 .

Ad. pkt. 2 – wolne głosy i wnioski
----------------------------------------
Radny Mirosław Krysztofiak zwrócił się zwrócił się z prośba o ponowne rozważenie ustawienia toi-toi przy wigwamie w Górznie. Wniosek swój uzasadnia tym, że osoby wynajmujące wigwam po sezonie letnim nie będą miały możliwości korzystania z toalet.
Radny wyraził pogląd aby rozważyć w roku przyszłym budowę toalety na ternie kąpieliska .

Innych spraw nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie . Ustalono , że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 06 lipca 2010 o godz, 9.oo.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

Jacek Stawiński

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte