GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 44 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 maja 2010

PROTOKÓŁ NR 44 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 maja 2010

Numer protokołu: 44
Rok: 2010

PROTOKÓŁ NR 44
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 14 maja 2010

Dnia 14 maja 2010 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola pozyskiwania środków unijnych w roku 2010 oraz z innych źródeł .
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał zebranych . Udzielił głosu p. Katarzynie Spychaj , która w Urzędzie Gminy zajmuje się pozyskiwaniem środków z zewnątrz. Radnych poinformowano o
projektach realizowanych i planowanych do realizacji .


1. Projekt pn. „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2010 r. do 30.07.2010 r. W ramach
projektu zorganizowany zostanie kurs prawa jazdy kategorii C dla 10 strażaków w wieku
20-40 lat oraz warsztaty aktywnej walki ze stresem. Kwota dofinansowania 35.121,00 zł.
W marcu br. przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne. Aktualnie prowadzone są zajęci praktyczne kursu. 17 maja br. przeprowadzone zostaną warsztaty „Aktywna walka ze stresem”

2. Projekt „KAPITALNA ZMIANA”
Od marca Centrum PISOP w partnerstwie z Urzędem Gminy Krzemieniewo podjęło się realizacji projektu pn. Kapitalna zmiana.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności liderek i liderów lokalnych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Krzemieniewo, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Na działania projektowe składają się:
1. Spotkanie informacyjne
Celem spotkania jest promocja działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, omówienie korzyści współpracy osób i instytucji na rzecz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.
2. Szkolenie dla lokalnych liderek i liderów
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu działań liderskich oraz pracy metodą projektową przez przedstawicieli społeczności lokalnej gminy Krzemieniewo.
3. Spotkania animatorki z grupą liderów
Celem spotkania jest zdiagnozowanie środowiska lokalnego, analiza SWOT, przedstawienie zasad mobilizowania ludzi do wspólnych działań oraz zaplanowanie wspólnej inicjatywy dla lokalnej społeczności oraz grup wykluczonych społecznie.
4. Wydarzenie na terenie gminy
Celem wydarzenia jest integracja mieszkańców i promocja działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W organizację wydarzenia zaangażowani będą lokalne liderki
i liderzy. Szczegółowa tematyka wydarzenia zostanie wyłoniona na podstawie analizy potrzeb mieszkańców i zasobów gminy.
5. Promocja projektu
Kwota dofinansowania 50.000,00.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” działanie Odnowa i rozwój wsi – złożenie wniosku o dofinansowanie operacji pn. „Kształtowanie obszarów obszarów szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez budowę placu parkingowego w Garzynie” – kwota inwestycji 400.000, wnioskowana kwota dofinansowania 245.901,00

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów:
- Remont Sali wiejskiej w Karchowie – remont kuchni – kwota inwestycji 25.000,00 wnioskowana kwota dofinansowania 18.750,00
- Koncert z okazji 20-lecia powstania samorządu – kwota przeznaczona na wydarzenie 15.000,00 – wnioskowana kwota dofinansowania 11.250,00


5. Program „UCZEŃ NA WSI” – dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych. Na realizację programu w roku szkolnym 2008/2009 Gmina Krzemieniewo otrzymała 14.253,86 natomiast na rok szkolny 2009/2010 kwotę 46.047,10


6. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oporówku – wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota inwestycji 509.200,00 – wnioskowana kwota dofinansowania 200.000,00

jeśli projekt nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, to zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie materiału i z uwagi na t, że radni przyjęli informację z zadowoleniem zaproponował przejście do pkt 2 porządku obrad .Ad. pkt. 2
------------
Radny Zbigniew Ptak interesował się sprawą modernizacjo oczyszczalni ścieków w Garzynie.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie obowiązujących przepisów w sprawie sprzedaży piwa nad jeziorem w Górznie .radni uznali, że w tym zakresie funkcjonują przepisy, które nie są fikcyjne. Przy organizacji jakichkolwiek imprez nie wolno tam sprzedawać piwa co jest fikcja gdyż uczestnicy imprez zaopatrują się w piwo w innych sklepach i przywożą nad teren imprezy.
Sprawą ma zając się komisja na najbliższym posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 o godz, 9.oo.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte