GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 42 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 08 lutego 2010

PROTOKÓŁ NR 42 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 08 lutego 2010

Numer protokołu: 42
Rok: 2010

PROTOKÓŁ NR 42
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 08 lutego 2010

Dnia 08 lutego 2010 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola działań w zakresie gospodarki odpadami .
2) Dyskusja na temat tworzenia funduszu sołeckiego w roku 2011
3) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał zebranych i oddał głos Zastępcy Wójta Gminy prosząc o przedstawienie informacji na temat realizacji postanowień uchwały Rady Gminy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Zastępca Wójta przypomniał, że na terenie gminy decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów posiadają trzy firmy . Są to:
- Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie ( w 2009 podpisano z mieszkańcami 112 umów )
- REMONDIS Sanitech Poznań o/ Kościan ( w 2009 podpisano z mieszkańcami 19 umów )
- Eko-Skórtex Gizałki ( nie zawarł ani jednej umowy z mieszkańcami gminy )

Ogółem na ternie gminy istnieją 2033 gospodarstwa domowe z czego na koniec roku 2009
1778 gospodarstw domowych miało podpisane umowy na wywóz odpadów. Stanowi to 87,45 % ogółu gospodarstw domowych. Wskaźnik ten jest bardzo wysoki zważywszy na to, że część nieruchomości istniejących na terenie gminy jest cały czas w trakcie budowy i nikt
w nich nie zamieszkuje .

Zastępca Wójta poinformował Komisję o efektach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych . Ogółem mieszkańcy gminy oddali w dniu zbiórki :
34 lodówki , 17 zamrażarek , 137 telewizorów , 87 monitorów , 34 radioodbiorniki , 2 kserokopiarki , 37 odkurzaczy , 24 odbiorniki video, 14 aparatów telefonicznych,
26 zestawów komputerowych , 37 drukarek komputerowych, 28 klawiatur komputerowych , 2 kuchenki mikrofalowe , 16 pralek , 8 anten satelitarnych .

Zastępca Wójta poinformował, że gmina na bieżąco monitoruje podpisane umowy z mieszkańcami , gdyż firmy raz w miesiącu mają obowiązek przekazywania informacji na ten temat. Podjęto także rozmowy z właścicielami wynajmującymi mieszkania aby zobligować wszystkich wynajmujących , którzy do tej pory nie mieli umów do ich podpisania.

Ad. pkt.2
------------
W ramach realizacji pkt 2 porządku obrad członkowie Komisji dyskutowali na temat funduszu sołeckiego. Skarbnik gminy poinformowała , że uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu lub nieutworzeniu funduszu na rok 2011 , radni będą musie podjąć
w terminie do końca marca 2010 .
Członkowie Komisji mieli różne poglądy na ten temat. Radny Zbigniew Ptak uważał , że tworząc fundusz sołecki doprowadzi się do rozdrobnienia budżetu gminy i trudniej będzie realizować większe zadania. Radna Henryka Przybylska zastanawiała się na co mała wieś taka jak np. Stary Belęcin może przeznaczyć środki w ramach funduszu sołeckiego.
Na posiedzeniu Komisji radnym przedstawiono funkcjonowanie funduszu sołeckiego od strony obowiązujących przepisów prawa. Skarbnik gminy wyjaśniła, że rok 2010 jest pierwszym rokiem funkcjonowania funduszy sołeckich i gminy dopiero w roku 2010 zaczęły zbierać doświadczenia w tym zakresie. Ponieważ w trakcie posiedzenia Komisji członkowie nie wypracowali jednego wspólnego stanowiska co do podjęcia uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego , Przewodniczący Komisji prosił aby jeszcze raz ten temat przemyśleć i głosować na sesji zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Ad. pkt. 3
W ramach wolnych głosów i wniosków dyskutowano na temat odśnieżania w związku z zapowiadanymi dalszymi opadami śniegu.(-) Jacek Stawiński


Protokólowała DA


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte