GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVIII/160/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 15 kwietnia 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/74/2004 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2004 r. dotyczącej ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo

UCHWAŁA NR XXVIII/160/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 15 kwietnia 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/74/2004 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2004 r. dotyczącej ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo

Numer uchwały: 160
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXVIII/160/2010
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 15 kwietnia 2010


w sprawie zmiany uchwały Nr XV/74/2004 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2004 r. dotyczącej ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo


Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Dz 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust.1, pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).


§ 1. W uchwale nr XV/74/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo w § 1 dodaje się pkt 4 , który otrzymuje brzmienie :
Oddział przedszkolny dzieci 6-letnich w Pawłowicach – funkcjonujący w ramach Zespołu Szkół Szkoła podstawowa i Gimnazjum.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte